Labdarība

ASLMD jau vairākus gadus piedalās dažāda veida labdarības projektos, kā arī paši organizējam atbalsta pasākumus mazāk nodrošinātiem Latvijas iedzīvotājiem.

Mēs visi dzīvojam vienā valstī, un redzot, kādā situācijā šobrīd atrodas liela daļa mūsu valsts iedzīvotāju, ASLMD, kā aktīvs sabiedrības loceklis, nevar stāvēt malā. Viens no mūsu izvirzītajiem mērķiem ir palīdzēt tiem, kam iet grūti un tiem, kas ir pelnījuši mūsu atbalstu, izveidojot ziedojumu sistēmu, kura atbilstu sabiedrības vajadzībām un tiktu finansēta no ASLMD ienākumiem. Mūsu stratēģija ir meklēt un atrast kultūras, mākslas, sporta, izglītības, jaunrades jomu pārstāvju, daudzbērnu un sociāli maznodrošināto ģimeņu, veco ļaužu un bērnu vidū tos, kam varam kaut nedaudz palīdzēt justies ieraudzītiem un atbalstītiem. Palīdzību tiek sniegta gan piešķirot naudas līdzekļus konkrētām vajadzībām, gan sarūpējot nepieciešamo katrā individuālajā gadījumā. Gūt var ņemot, Gūt var dodot. Dodot gūtais – neatņemams.

Ziemassvētku dziesmiņa

Šogad svētku laikā Ziemassvētku sajūtas un atmosfēru sniegs jaunradītā dziesma “Ziemasvētku hītiņš”. Tā radīs pozitīvu noskaņojumu un noskaņu.Videoklipa galvenie varoņi

Lastīt tālāk »

Ciemos Elejā!

Sadarbībā ar projektu “Neviens nav aizmirsts”, LMD turpina rūpēties par Latvijas pansionātos dzīvojošajiem senioriem. Šoreiz kopīgi apmeklējām Elejas pansionātu, kurā

Lastīt tālāk »

Ciemos Madlienā

LMD turpina iesākto sadarbību ar projektu “Neviens nav aizmirsts”un šoreiz atbalstīja braucienu uz Madlienas pansionātu. Šeit savu ikdienu pavada ap

Lastīt tālāk »

Kurzemes radio

Ņemot vērā Latvijas meža dienesta aicinājumu iesniegt projektus atbalsta sniegšanai, tikām saņēmuši lūgumu no Kurzemes radio sniegt palīdzību jau desmito

Lastīt tālāk »

Umurgas bērnu nams

Iemojoties Limbažu svētkos, uzzinājām par Bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centru “Umurga”, kura sniedz ilgstošu aprūpi bērniem bāreņiem un

Lastīt tālāk »

Kontakti:

Rekvizīti:

AS “LMD” Cēsu iela 31, k-3, Rīga, LV-1012 Vienotais reģistrācijas nr.: 40103678556

Par personu datu apstrādi.

Personu datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats ir klientu informēšana, līgumos noteikto saistību izpilde, uzņēmumu interešu realizācija, kā arī citi iepriekš noteikti nolūki.
Dati tiek apstrādāti un saglabāti ievērojot nepieciešamās konfidencialitātes prasības.
Veiktie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti, atbilstoši drošības prasībām.
Personas datu apstrādes vajadzībām dati var tikt nodoti citām personām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām. Uzglabāšanas nolūki var mainīties.
Jums ir tiesības saņemt informāciju par saviem personas datiem, veikt to kontroli, lūgt datu apstrādes ierobežošanu, labošanu, dzēšanu un iebilst pret datu apstrādi.
Ja datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz datu subjekta sniegto piekrišanu, datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu savu personīgo datu apstrādei, neskarot to datu apstrādi, kas notikusi līdz piekrišanas atsaukšanai.
Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.