30. Janvārī notika svētku, jā tieši tā – svētku brauciens uz Ķekavas pansionātu. Reizēm svētku dienās mēdz notikt tā, ka gaidi svētkus, tie ir klāt, bet svētku sajūta kā nav, tā nav. Bet te – parastā sestdienā atnāca paši jaukākie svētki! Tik daudz prieka sirdī! Un ne tikai pansionāta senioriem, personālam, bet arī visiem, kas aizbrauca ciemos uz Ķekavu. Galvenie “vaininieki” ir apburošā dziedātāja Irina Morgunova, jaukā Inese no Siguldas ar ģimeni un Aļonas Kolosovas deju kolektīvs “Karuselis”.

Nu jau neatņemama svētku daļa ir gardais cienasts un dāvanas. Šajā reizē meitenes bija sagatavojušas saldas griķu kotletītes, gardus keksiņus un kokosa bumbiņas.

Mūsu nu jau pastāvīgie atbalstītāji As Latvijas Meža dienests sagādāja pansionātam ļoti nepieciešamās lietas, kuras ar prieku nodevām pansionāta vadītājai. Tradicionālā un mūsu ciemošanās noslēguma daļa bija dvēseliskas un sirsnīgas sarunas, kas noris pašas no sevis. Daudz tādās sarunās atklājas senioru vientulība un pamestība. Retos gadījumos cilvēks ir pilnībā pieņēmis esošos apstākļus un ir apmierināts ar savu likteni, kas nu jau kā likumsakarība novērots, ka ticīgie ļaudis mēdz būt pietiekami aktīvi, priecīgi un ar humora izjūtu. Tieši šodien iepazināmies ar tādu vecmāmuļu Daci, kurai ir 92 gadi, viņa praktiski neredz, taču, neskatoties uz to, patstāvīgi pārvietojas pa pansionātu, sirsnīga un atvērta ar visiem. Viņa norādīja, ka šodien nav bijusi fizkultūra un ķermenis ne visai labi jūtas. Uz jautājumu “Vecmāmuļ, kā jūs pārvietojaties, neko īsti neredzot?” Viņa atbild ar humoru – “ar kājām pa zemi.” Ikdienā viņa ar savu pavadoni dodas uz baznīcu, bet šodien vēlējās, lai viņu pavada uz kultūras namu uz kāda režisora dzimšanas dienu. Atceramies, ka viņai ir 92 gadi !!! Uzzinājusi, ka starp mums ir masiere, uzreiz pieteicās uz masāžas seansu un piedāvāja neatlikt uz tālu nākotni. Kamēr pa telefonu skaidrojām ar mediķiem, vai vispār drīkst kundzei taisīt masāžu , viņa pātvēra sarunu, lai telefoniski pati izskaidrotu direktorei, kādēļ šī masāža ir svarīga!

Mūsu Viktorija, burvīgu eņģelīšu gatavotāja, pēc izglītības ir masiere, sekoja vecmāmuļai uz istabu un veltīja viņai 30 minūšu masāžu. Protams, ka ar masāžu līdzi nāca socializēšanās, kas senioriem ir ļoti nepieciešama.Tāda lūk, brīnumaina vecmāmiņa.

Papīra eņģelīši jau ir kļuvuši par mūsu projekta simbolu, šodien tie aizlaidās pie 56 senioriem.

Uz tikšanos nākamajā braucienā!

Kontakti:

Rekvizīti:

AS “LMD” Cēsu iela 31, k-3, Rīga, LV-1012 Vienotais reģistrācijas nr.: 40103678556

Par personu datu apstrādi.

Personu datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats ir klientu informēšana, līgumos noteikto saistību izpilde, uzņēmumu interešu realizācija, kā arī citi iepriekš noteikti nolūki.
Dati tiek apstrādāti un saglabāti ievērojot nepieciešamās konfidencialitātes prasības.
Veiktie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti, atbilstoši drošības prasībām.
Personas datu apstrādes vajadzībām dati var tikt nodoti citām personām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām. Uzglabāšanas nolūki var mainīties.
Jums ir tiesības saņemt informāciju par saviem personas datiem, veikt to kontroli, lūgt datu apstrādes ierobežošanu, labošanu, dzēšanu un iebilst pret datu apstrādi.
Ja datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz datu subjekta sniegto piekrišanu, datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu savu personīgo datu apstrādei, neskarot to datu apstrādi, kas notikusi līdz piekrišanas atsaukšanai.
Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.