LMD turpina iesākto sadarbību ar projektu “Neviens nav aizmirsts”un šoreiz atbalstīja braucienu uz Madlienas pansionātu. Šeit savu ikdienu pavada ap 80 cilvēkiem,pie kuriem viesojāmies ar iepriekš izvēlētu koncerta programmu un ar mīļām rūpēm sagatavotu ciema kukuli. Lai šeit dzīvojošie nejustos pamesti un aizmirsti, nepārtraukti tiek gādāts par dažādām pozitīvu domu nesošām aktivitātēm. Īpašu prieku sagādā dažādu mākslas darbiņu radīšana,te katrs var izpausties radoši un kā sirds vēlas ,un noteikti telpā ir jūtams ar kādu aizrautību tas notiek! Šeit LMD nāca talkā ,lai radītu jaunu iedvesmas elpu ,sarūpējot dažādus nepieciešamos materiālus mākslas darbu radīšanai . Kā zināms, jebkura radoša nodarbe kliedina drūmas sajūtas,depresiju vai citas negatīvas emocijas, caur to iespējams risināt dažādas sasāpējušas emocijas, uzliekot tās uz papīra.
Daudzi no Maldienas pansionāta iedzīvotājiem savu lielāko dienas daļu pavada guļus stāvoklī , tādēļ par tiem tika padomāts sagādājot jaunas ,siltas zeķes, staigājošie šoreiz varēja papriecāties par jaunajām, skaistajām čībām.
Uzmanība kā tāda tika dāvāta ikkatram- parunājot un kautvai kopīgi paklusējot ,kā arī citādi sniedzot savu atblastu un klātbūtni,lai tiktu atgādināts šiem ļaudīm,ka mums kā sabiedrības daļai tas rūp un neviens nav aizmirsts ! Atsaucoties uz pansionāta darbinieces teikto- koncerts un mūsu apciemojums pansionāta iedzīvotājiem noteikti vēl ilgi būs galvenais sarunu temats.
Uz tikšanos nākamajā braucienā!”

Kontakti:

Rekvizīti:

AS “LMD” Cēsu iela 31, k-3, Rīga, LV-1012 Vienotais reģistrācijas nr.: 40103678556

Par personu datu apstrādi.

Personu datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats ir klientu informēšana, līgumos noteikto saistību izpilde, uzņēmumu interešu realizācija, kā arī citi iepriekš noteikti nolūki.
Dati tiek apstrādāti un saglabāti ievērojot nepieciešamās konfidencialitātes prasības.
Veiktie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti, atbilstoši drošības prasībām.
Personas datu apstrādes vajadzībām dati var tikt nodoti citām personām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām. Uzglabāšanas nolūki var mainīties.
Jums ir tiesības saņemt informāciju par saviem personas datiem, veikt to kontroli, lūgt datu apstrādes ierobežošanu, labošanu, dzēšanu un iebilst pret datu apstrādi.
Ja datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz datu subjekta sniegto piekrišanu, datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu savu personīgo datu apstrādei, neskarot to datu apstrādi, kas notikusi līdz piekrišanas atsaukšanai.
Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.