23. jūlijā projekts “Neviens nav aizmirsts” , ar Latvijas Meža dienesta atbalstu, devās apciemot pansionātu Allažos. Tas ir neliels pansionāts, kurā patstāvīgi uzturas ap 40 cilvēkiem. Jaukā pansionāta direktore Gaļina ieradās pie mums savā brīvdienā, lai kopīgi piedalītos pasākumā. Viņa mums pastāstīja, ka reizēm gadās, ka uz pansionātu atved cilvēkus kā uz rehabilitāciju pēc insulta vai citām slimībām, bet viņi tā pieķeras saviem pacientiem, ka nemaz negribas pēc tam laist tos uz mājām! Pasākuma ietvaros sanāca ļoti interesants koncerts, kura ietvaros bija jaunās dziedātājas Jekaterinas debija kā arī tika izpildītas indiešu un austrumu dejas, lai uzburtu mazliet krāšņāku, dzīvespriecīgāku gaisotni . Kā ierasts koncerta izskaņā visus gaidījām uz cienastu, kuru ar mīlestību sagatavoja mūsu projekta dalībnieki, lai kopīgi patērzētu par dzīvi. Par dāvanām ar prieku parūpējās Latvijas Meža dienests, pansionātam tika sagādāti gan jauni trauki, gan čības, gan veļa. Ir liels prieks, ka mūsu sadarbība turpinās un varam sagādāt pansionātiem tik nepieciešamās lietas un ienest vairāk prieka!

Kontakti:

Rekvizīti:

AS “LMD” Cēsu iela 31, k-3, Rīga, LV-1012 Vienotais reģistrācijas nr.: 40103678556

Par personu datu apstrādi.

Personu datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats ir klientu informēšana, līgumos noteikto saistību izpilde, uzņēmumu interešu realizācija, kā arī citi iepriekš noteikti nolūki.
Dati tiek apstrādāti un saglabāti ievērojot nepieciešamās konfidencialitātes prasības.
Veiktie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti, atbilstoši drošības prasībām.
Personas datu apstrādes vajadzībām dati var tikt nodoti citām personām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām. Uzglabāšanas nolūki var mainīties.
Jums ir tiesības saņemt informāciju par saviem personas datiem, veikt to kontroli, lūgt datu apstrādes ierobežošanu, labošanu, dzēšanu un iebilst pret datu apstrādi.
Ja datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz datu subjekta sniegto piekrišanu, datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu savu personīgo datu apstrādei, neskarot to datu apstrādi, kas notikusi līdz piekrišanas atsaukšanai.
Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.