No 31.jūlija līdz 4.augustam Limbažu pilsēta svinēja 790 jubileju.
Limbaži ir viena no vecākajām Latvijas pilsētām, tādēļ svētku ietvaros tika uzturētas gan vecās tradīcijas – atvērti ziedu vārti, organizets vikingu laivu brauciens, andele pilsētas vēsturiskajā centrā, uzburta viduslaiku gaisotne pilsdrupās, gan jau iesakņojušies mūsdienu kopābūšanas prieki – kopīgs limbažnieku un Limbažu viesu gājiens, veco braucamrīku parade, kā arī mazo limbažnieku braucamrīku parade “Mazie limbažnieki rule!” no Baumaņu Kārļa laukuma līdz ezermalai.
Mazie limbažnieki tika aicināti pašu spēkiem un ar ģimenes līdzdarbošanos izgatavot vai noformēt interesantus un neparastus braucamrīkus, kas priecētu pašus un skatītājus, un apliecinātu, ka Limbažos netrūkst ģimeņu ar radošo dzirksti, spožām idejām un vēlmi pārsteigt.
Latvijas meža dienests nevarēja neatbalstīt tos, kam, mūsuprāt, bija nepieciešams īpašs iepriecinājums par drosmi piedalīties un par radošo garu, kas valda mūsu bērnos.
Lai pasākuma nobeigums būtu īpaši izdevies un nestu vislielāko gandarījumu par piedalīšanos, mēs sarūpējām mazajiem dalībniekiem “vēdera prieciņu” – katrs finišu sasniegušais rullētājs varēja cienāties ar lielu kūkas gabalu, kas lieliski iederējās kopīgā svētku noskaņā.
Izsakām vislielāko pateicību brīnišķīgo Limbažu svētku organizātoriem un priecājamies, ka varējām būt kopā ar vismazākajiem svētku dalībniekiem, sniedzot viņiem prieku!

Kontakti:

Rekvizīti:

AS “LMD” Cēsu iela 31, k-3, Rīga, LV-1012 Vienotais reģistrācijas nr.: 40103678556

Par personu datu apstrādi.

Personu datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats ir klientu informēšana, līgumos noteikto saistību izpilde, uzņēmumu interešu realizācija, kā arī citi iepriekš noteikti nolūki.
Dati tiek apstrādāti un saglabāti ievērojot nepieciešamās konfidencialitātes prasības.
Veiktie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti, atbilstoši drošības prasībām.
Personas datu apstrādes vajadzībām dati var tikt nodoti citām personām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām. Uzglabāšanas nolūki var mainīties.
Jums ir tiesības saņemt informāciju par saviem personas datiem, veikt to kontroli, lūgt datu apstrādes ierobežošanu, labošanu, dzēšanu un iebilst pret datu apstrādi.
Ja datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz datu subjekta sniegto piekrišanu, datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu savu personīgo datu apstrādei, neskarot to datu apstrādi, kas notikusi līdz piekrišanas atsaukšanai.
Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.