Otrajā oktobra svētdienā sadarbībā ar projektu „ Neviens nav aizmirsts”, Latvijas meža daba turpina rūpēties par Latvijas pansionātos dzīvojošajiem senioriem. Tagat, kad Latviju jau ietērpis krāsainais rudens, pabijām viesmīlīgajā Gatartas pansionātā,kur mūs nepacietīgi gaidīja 70 seniori. LMD bija atvedis pansionātā ilgi gaidīto dāvanu – projektoru un ekrānu, kas turpmāk senioriem dos iespēju skatīties iemīļotās filmas, aizraujošus raidījumus,dažādus koncertu ierakstus un kāpēc ne pašu uzņemtos video!

Koncerta programmas formāts, lai arī visos pansionātos parasti ir kautkur līdzīgs, taču, pateicoties līdzbraucēju un dalībnieku lielai dažādībai, tas tomēr katru reizi ievērojami atšķiras. Šī pansionāta iedzīvotāji bija ļoti aktīvi un darboties griboši ,tāpēc arī nebija brīnums, ka tūlīt pat vēlējās ķerties klāt dziesmu dziedāšanai – uzstājās viesmākslinieks Māris, kurš dziedāja gan sava repertuāra garadarbus, gan citu autoru sacerētās dziesmas, iesaistot dziesmās arī visus klātesošos skatītājus.

Pansionāta iedzīvotājs Jānis bija sarūpējis pasākuma vadītājai atjautībai savu sacerēto mīklu, un, lai arī viņai to nu nekādi neizdevās atminēt, tomēr Jānis uzdāvināja pāris, no sirds sarūpētās, skaistā Gatartas rudens iekrāsotās kastaņa lapas un pie vienas reizes pasūtīja sev iemīļotu dziesmu – “Meiča egles garumā”, kas gan diemžēl nebija Māra repertuārā, bet,lai neapbēdinātu Jāni tā vietā tika nodziedātas citas līdzvērtīgas un krāšņas dziesmas. Pasākuma atmosfēra izdevās pozitīva un gaiša, un varēja just kā zālē virmo prieks. Seniori vēlāk pēc pasākuma uz istabiņām devās gandarīti – gan par piesātināto koncerta programmu, gan par saņemtajiem kārumiem, gan par lielisko iespēju turpmāk skatīties dažādas pārraides ar LMD sarūpēto projektoru!

Kontakti:

Rekvizīti:

AS “LMD” Cēsu iela 31, k-3, Rīga, LV-1012 Vienotais reģistrācijas nr.: 40103678556

Par personu datu apstrādi.

Personu datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats ir klientu informēšana, līgumos noteikto saistību izpilde, uzņēmumu interešu realizācija, kā arī citi iepriekš noteikti nolūki.
Dati tiek apstrādāti un saglabāti ievērojot nepieciešamās konfidencialitātes prasības.
Veiktie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti, atbilstoši drošības prasībām.
Personas datu apstrādes vajadzībām dati var tikt nodoti citām personām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām. Uzglabāšanas nolūki var mainīties.
Jums ir tiesības saņemt informāciju par saviem personas datiem, veikt to kontroli, lūgt datu apstrādes ierobežošanu, labošanu, dzēšanu un iebilst pret datu apstrādi.
Ja datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz datu subjekta sniegto piekrišanu, datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu savu personīgo datu apstrādei, neskarot to datu apstrādi, kas notikusi līdz piekrišanas atsaukšanai.
Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.