Artūrs Niklāvs Medveds ir 17 gadus vecs puisis no Aizputes, kurš aizrautīgi un ar labiem rezultātiem nodarbojas ar skriešanu jau 6 gadus. Par viņa pnākumiem līdz šim liecina panāktie rezultāti: Latvijas čempionāta 3000m stadiona skrējienā 2014.gadā tika iegūta 1vieta, 2015.gadā 1 vieta, 2016.gadā 1 vieta un 2017.gadā 1 vieta. Latvijas čempionāta 3000m telpās skrējienā 2015.gadā tika iegūta 1 vieta, 2016.gadā 1 vieta, 2017.gadā 1 vieta. Latvijas čempionāta 10km stadiona skrējienā 2017.gadā pieaugušo grupā iegūta 2 vieta. Latvijas čempionāta 3000m skrējienā ar kavēkli 2017.gadā pieaugušo grupa iegūta 1 vieta, Starptautiskās sacensībās 2000m skrējienā ar kavēkli telpās iegūta 5 vieta. Latvijas čempionāta 10km šosejas skrējienā 2017.gadā pieaugušo grupa iegūta 2 vieta. Latvijas čempionātā krosa skrējienā 2015.gadā iegūta 1 vieta, 2016.gadā arī iegūta 1 vieta. Eiropas čempionātā krosa skrējienā 2016.gadā iegūta 68 vieta. Pasaules čempionātā skolu krosa slrējienā 2016.gadā iegūta 42 vieta. Jaunā sportista sapnis ir kļūt par pasaules čempionu, un, ņemot vērā viņa mērķtiecību un jau augstos sportiskos sasniegumus, Latvijas meža dienests, sadarbībā ar mysport.lv, nolemta sniegt Artūram Niklāvam atbalstu jauna sporta aprīkojuma iegādē, lai tiktu radīti visi nepieciešamie apstākļi jaunieša mērķa un sapņa sasniegšanai!

Kontakti:

Rekvizīti:

AS “LMD” Cēsu iela 31, k-3, Rīga, LV-1012 Vienotais reģistrācijas nr.: 40103678556

Par personu datu apstrādi.

Personu datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats ir klientu informēšana, līgumos noteikto saistību izpilde, uzņēmumu interešu realizācija, kā arī citi iepriekš noteikti nolūki.
Dati tiek apstrādāti un saglabāti ievērojot nepieciešamās konfidencialitātes prasības.
Veiktie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti, atbilstoši drošības prasībām.
Personas datu apstrādes vajadzībām dati var tikt nodoti citām personām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām. Uzglabāšanas nolūki var mainīties.
Jums ir tiesības saņemt informāciju par saviem personas datiem, veikt to kontroli, lūgt datu apstrādes ierobežošanu, labošanu, dzēšanu un iebilst pret datu apstrādi.
Ja datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz datu subjekta sniegto piekrišanu, datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu savu personīgo datu apstrādei, neskarot to datu apstrādi, kas notikusi līdz piekrišanas atsaukšanai.
Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.