2014.gada 14.janvārī Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skolā atklāta fotoizstāde “4 foto stāsti”.

Izstāde tapusi jauniešu iniciatīvas projekta foto stāsti “Mēs Mūsu Laikā” ietvaros, un tajā var aplūkot iesācēju fotogrāfu – Staņislava Jaškula, Alises Lavrenčukas, Sanitas Sprūžas un Unas Ilarionovas foto stāstus.

Jau oktobrī projektā iniciatīvas grupā apvienojās Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skolas jaunieši, kuri vēlējās rast citu skatu punktu un izpaust sevi fotogrāfijā.

Meistarklasi – par foto stāstu, jauniešu centrā “Kaņieris”, novadīja fotogrāfs Reinis Fjodorovs, kurš pats ar saviem foto stāstiem divreiz ieguvis laikraksta “Diena” gada balvu fotogrāfijā. “Šajā meistarklasē mēs izpētījām dažādus fotogrāfijas elementus un to, kā fotogrāfijas mijiedarbojas savā starpā – ar mērķi pašiem izveidot saistošu foto stāstu,” stāsta R.Fjodorovs.

Pēc iegūtajām zināšanām meistarklasē jaunieši strādāja patstāvīgi, bet viņiem bija iespēja jebkurā laikā konsultēties ar Reini, kurš uzņēmās būt arī par topošās izstādes kuratoru.

Darbs nebija viegls un līdz izstādei tika tikai tie projekta dalībnieki, kuri bija gan ieinteresēti, gan gatavi strādāt. Staņislavam Jaškulam tapa foto stāsts “Mantojums”, Alisei Lavrenčukai “Šodiena – rītdiena”, Sanitai Sprūžai “Dažādi, bet tomēr tik vienādi” un Unai Ilarionovai “413”.

Alise Lavrenčuka par savu darbu saka: “savā stāstā es attēloju mūsdienu cilvēka dzīvi un tai raksturīgo steigu, nepastāvību un laika trūkumu. Es gribu, lai skatītājs aizdomājas par savas dzīves ritmu un uzdod sev vienkāršu jautājumu: ko es mainītu savā dzīvē, ja zinātu, ka rītdiena nepienāks?”

Paredzēts, ka izstāde būs ceļojoša, tāpēc tās nosaukumā uzsvērts “fotoizstāde kustībā”,” piebilst projekta koordinators, 6.akordeona klases audzēknis Staņislavs Jaškuls, “jo projektā iesaistījās ne tikai Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skolas audzēkņi, bet arī jaunieši no citām skolām”.

Mēs, Latvijas meža dienests, esam gandarīti, ka kopā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu un Rīgas jauniešu centru “Kaņieris” esam atbalstījuši šo jauniešu iniciatīvu un izstādes tapšanu, jo svarīgākais jauno fotogrāfu ieguvums, pēc viņu teiktā ir – vēlme darbu turpināt.

Kontakti:

Rekvizīti:

AS “LMD” Cēsu iela 31, k-3, Rīga, LV-1012 Vienotais reģistrācijas nr.: 40103678556

Par personu datu apstrādi.

Personu datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats ir klientu informēšana, līgumos noteikto saistību izpilde, uzņēmumu interešu realizācija, kā arī citi iepriekš noteikti nolūki.
Dati tiek apstrādāti un saglabāti ievērojot nepieciešamās konfidencialitātes prasības.
Veiktie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti, atbilstoši drošības prasībām.
Personas datu apstrādes vajadzībām dati var tikt nodoti citām personām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām. Uzglabāšanas nolūki var mainīties.
Jums ir tiesības saņemt informāciju par saviem personas datiem, veikt to kontroli, lūgt datu apstrādes ierobežošanu, labošanu, dzēšanu un iebilst pret datu apstrādi.
Ja datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz datu subjekta sniegto piekrišanu, datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu savu personīgo datu apstrādei, neskarot to datu apstrādi, kas notikusi līdz piekrišanas atsaukšanai.
Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.