Latvijā ir daudz sportistu, kuri cenšas sasniegt panākumus ar smagu darbu un lielu aizrautību, bet mūsu uzmanību piesaistīja meitene, kuras talantu, darbaspējas un darba ētiku nevarētu apšaubīt neviens.
Laima Kaufiņa ir 19 gadus jauna divkārtēja Latvijas čempione, divkārtēja EMT Rullituur čempione ātrslidošanā ar skrituļslidām. 2012.gadā Pasaules ātrslidošanas kausā Čehijā iegūta 4. vieta, 2012.gadā SEB Tartu maratonā iegūta 3. vieta, 2012.gadā Berlīnes maratonā iegūta 22.vieta un 2013.gada Berlīnes pusmaratonā Laima ieguva 19.vietu.
Ar šo sporta veidu kā aizraušanos Laima nodarbojās jau no 14 gadu vecuma, lēni un pamatīgi strādājot pie savas izaugsmes, kas šobrīd ir pāraudzis profesionalitātē un apbrīnojamā prasmē sasniegt uzstādītos mērķus.
Lai pārbaudītu savus spēkus vēl lielākā konkurencē un nestu pasaulē mūsu dzimtenes vārdu, Laima ir gatava doties uz Pasaules čempionātu ātrslidošanā, kurš šogad notiks Beļģijā no 21.augusta līdz 31.augustam.
Svarīgākais ir tas, ka Laimas sportiskās karjeras pamatā galvenokārt ir ģimenes morālais un materiālais atbalsts, taču finansiālā situācija daudzsološam sportistam nedrīkst būt atkarīga vien no tuvāko cilvēku sociālā stāvokļa.
Latvijas Skrituļslidošanas federācija nebija spējīga finansiāli atbalstīt Latvijas sportisti, liedzot iespēju Laimai piedalīties Pasaules Čempionātā. Tā kā skrituļslidošana nav olimpiskais sporta veids, to atbalstīt valstiskā līmenī neuzņēmās neviens.
Šādā situācijā Latvijas meža dienests nevarēja neatbalstīt Laimu, lai Baltijas ātrākā ātrslidotāja varētu pārstāvēt Latviju Pasaules Čempionātā.
Kopīgi turēsim īkšķus par Laimu, lai viņai izdodas!

Kontakti:

Rekvizīti:

AS “LMD” Cēsu iela 31, k-3, Rīga, LV-1012 Vienotais reģistrācijas nr.: 40103678556

Par personu datu apstrādi.

Personu datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats ir klientu informēšana, līgumos noteikto saistību izpilde, uzņēmumu interešu realizācija, kā arī citi iepriekš noteikti nolūki.
Dati tiek apstrādāti un saglabāti ievērojot nepieciešamās konfidencialitātes prasības.
Veiktie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti, atbilstoši drošības prasībām.
Personas datu apstrādes vajadzībām dati var tikt nodoti citām personām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām. Uzglabāšanas nolūki var mainīties.
Jums ir tiesības saņemt informāciju par saviem personas datiem, veikt to kontroli, lūgt datu apstrādes ierobežošanu, labošanu, dzēšanu un iebilst pret datu apstrādi.
Ja datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz datu subjekta sniegto piekrišanu, datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu savu personīgo datu apstrādei, neskarot to datu apstrādi, kas notikusi līdz piekrišanas atsaukšanai.
Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.