As “Latvijas meža daba” atkārtoti sadarbojas ar projektu”Neviens nav aizmirsts”, kas regulāri apciemo pansionātus, komunicējot ar senioriem un radot viņiem patiesu sajūtu, ka mums rūp viņu ikdiena , sagādājot īpaši viņiem velītu pasākumu programmu krāsainākai ikdienai.
Šoreiz projekts “Neviens nav aizmirsts” apciemoja sociālo aprūpes centru Tērvetē, kur vienā ēkā atrodas pansionāts un bērnu nams. Kopā pansionātā mitinās 110 seniori un 22 bērni. Ņemot vērā dažādo publiku,tika padomāts par visiem pansionāta iemītniekiem.
Koncertprogramma bija ļoti krāsaina un dažāda,lai sagādātu pārsteigumu ikvienam skatītājam – bija sagatavota programma sākot no īru dejām līdz pat indiešu mūzikai, pa vidu iekļaujot kā latviešu, tā krievu un ukraiņu dziesmas. Pansionāta publika bija ļoti iepriecināta un gandarīta par mūsu sirsnīgo pasākumu un koncerta laikā atplauka un kļuva daudz dzīvespriecīgāka. Komunikācija ir viena no svarīgākajām lietām pansionātos dzīvojošajiem, par ko mēs savās ikdienas rūpēs pat nevaram iedomāties. Mums patiess prieks, ka varam šādi atbalstīt,lai nestu sirsnību un pozitīvismu šiem cilvēkiem. Šādās iestādēs diemžēl līdzekļu ir tik cik ir,un bieži vien pietrūkst pat pašām nepieciešamākajām lietām. Pirms katra brauciena tiek sazināts pansionāts, lai noskaidrotu, vai ir kādas lietas, kas būtu ļoti nepieciešamas. Ar As “Latvijas meža dienests” gādību projekts “Neviens nav aizmirsts” pansionātam šoreiz uzdāvināja dažādas ikdienai vajadzīgās lietas, tai skaitā: krūzītes, tējkannas, kalendārus, sienas pulksteņus.

Kontakti:

Rekvizīti:

AS “LMD” Cēsu iela 31, k-3, Rīga, LV-1012 Vienotais reģistrācijas nr.: 40103678556

Par personu datu apstrādi.

Personu datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats ir klientu informēšana, līgumos noteikto saistību izpilde, uzņēmumu interešu realizācija, kā arī citi iepriekš noteikti nolūki.
Dati tiek apstrādāti un saglabāti ievērojot nepieciešamās konfidencialitātes prasības.
Veiktie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti, atbilstoši drošības prasībām.
Personas datu apstrādes vajadzībām dati var tikt nodoti citām personām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām. Uzglabāšanas nolūki var mainīties.
Jums ir tiesības saņemt informāciju par saviem personas datiem, veikt to kontroli, lūgt datu apstrādes ierobežošanu, labošanu, dzēšanu un iebilst pret datu apstrādi.
Ja datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz datu subjekta sniegto piekrišanu, datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu savu personīgo datu apstrādei, neskarot to datu apstrādi, kas notikusi līdz piekrišanas atsaukšanai.
Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.