Maija vidū projekts “Neviens nav aizmirsts” sadarbībā ar Latvijas meža dienestu devās apciemot tepat Rīgā esošo pansionātu “Liepa”, kurā dzīvo 140 seniori. Šeit dzīvojošie, kā noskaidrojām jau iepriekš, ir īpaši aktīvi un darboties griboši ļaudis, kas mūs visus tikai iepriecina, tādēļ Latvijas Meža dienests sarūpēja daudz un dažādas aktīvās un galda spēles. Visas uzdāvinātās spēles, ar ļoti lielu ieinteresētību, tika izmēģinātas turpat uz vietas pasākuma dienā. Zālē uztaisījām nelielu reorganizāciju un izvietojām galdus tā, lai pie katra galda varētu apsēsties vairāki spēlētāji un seniori varētu satikties kā īstā spēļu mačā. Tika izspēlēti gan domino, gan cirka, kā arī šaha un dambretes turnīri. Kā izrādījās, starp spēlētājiem bija pat šaha meistars Anatolijs no Armēnijas, kas diezgan veikli apspēlēja mūsu projekta dalībnieci dambretē, taču pēc tam tomēr nedaudz padalījās ar spēles noslēpumiem- kā turpmāk ātrāk apiet pretiniekus un vieglāk uzvarēt gan dambretē, gan šahā. Pēc spēlēm atpūtai turpinājām ar muzikālu koncertu, kuru šoreiz veiksmīgi noorganizēja Labās sirds klubs Snowflake, ar kuru arī turpmā kopā organizēsim pansionātu apmeklējumus. Un tad, kā jau ierasts, pasniedzām līdzpaņemtos cienastus – gan zālē sanākušajiem senioriem, kā arī apciemojām tos, kuri ir guļoši un pašu spēkiem nevarēja atnākt uz zāli – lai visi būtu apciemoti un visiem šī būtu kaut nedaudz kā svētku diena!

Kontakti:

Rekvizīti:

AS “LMD” Cēsu iela 31, k-3, Rīga, LV-1012 Vienotais reģistrācijas nr.: 40103678556

Par personu datu apstrādi.

Personu datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats ir klientu informēšana, līgumos noteikto saistību izpilde, uzņēmumu interešu realizācija, kā arī citi iepriekš noteikti nolūki.
Dati tiek apstrādāti un saglabāti ievērojot nepieciešamās konfidencialitātes prasības.
Veiktie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti, atbilstoši drošības prasībām.
Personas datu apstrādes vajadzībām dati var tikt nodoti citām personām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām. Uzglabāšanas nolūki var mainīties.
Jums ir tiesības saņemt informāciju par saviem personas datiem, veikt to kontroli, lūgt datu apstrādes ierobežošanu, labošanu, dzēšanu un iebilst pret datu apstrādi.
Ja datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz datu subjekta sniegto piekrišanu, datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu savu personīgo datu apstrādei, neskarot to datu apstrādi, kas notikusi līdz piekrišanas atsaukšanai.
Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.