Raiņa mājas Berķenelē teātra studija „Berķeneles kamolītis” (vad. Ivars Brakovskis), 16.septembrī plkst.16.00 piedalās Dzejas dienu pasākumā Rīgā, Latgales priekšpilsētā, kur Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skolā (Prūšu ielā 13b), parādīs improvizāciju par Imanta Ziedoņa darbu „Pasaku par Pogu”, kas pirmizrādi pieredzēja Dzejas dienu atklāšanā Raiņa mājā Berķenelē.

Ar šo pasākumu Latgales priekšpilsētā sāksies jauna Dzejas dienu tradīcija un iezīmēsies vēl viena „dzejai draudzīga vieta”- Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skola. Kā uzsver tās direktore Karmena Ziemele: „ar Dzejas dienu ikgadējo noslēgumu jau nekas nebeidzas, bet tikai iesākas –sākas jauns Dzejas un citu radošu procesu gads.”

„Berķeneles kamolīša” braucienu uz Rīgu atbalsta a/s „ Latvijas mežu dienests”, tā padomes priekšsēdētāja Marika Straume, piebilst, ka šogad vēlējušies kaut netieši piedalīties Dzejas dienu norisēs un tāpēc izvēlējušies klātbūt jaunas tradīcijas iesākumam.

Dzejas dienu “Iesākums” izskanēja ar aicinājumu turpināt un dzejot pašiem!

„Dzeja ir saule, kas visu dzīvu dara…,” ar šī Raiņa aforismu svētību 16.septembrī Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skolā noritēja Dzejas dienu pasākums „Iesākums”. Un tiešām, zvaniņu skaņu izdzirdis, pasākuma iesākumā atkāpās lietus un ļāva Dzejas dienai notikt – kā iecerēts – pie rudens greznotās skolas ieejas un uz balkona.
„Iesākumā” muzicēja skolas flautas klases audzēkņi: Anna Evelīna Ivanovska, Dārta Justīne Kolāte, Arina Sevastjanova, Voicehs Rafaels Ivanovskis, Anna Jupite (savas skolotājas – Daces Bičkovskas un koncertmeisteres Madaras Kalniņas – rosināti.) Flautas klases audzēkņu vidū atradās arī pārsteigums visiem, mazā dzejniece Dārta Justīne Kolāte, kura tik pārliecinoši norunāja savu dzejoli par rudens lapu čaboņu, ka klausītāji uzreiz atzina- jā, dzejolis ir tieši par šo laiku!
Ar poētisku sveicienu no Raiņa „jaunu dienu zemes” – Latgales, bija ieradušies Raiņa bērnības mājas Berķeneles, Daugavpils novada teātra studijas „Berķeneles kamolītis” bērni un jaunieši. Viņi parādīja savu improvizāciju – Imanta Ziedoņa „Pasaku par Pogu”.
„Mūsu katra kā dzejas drauga iesākums ir sācies ilgi pirms šodienas,” uzsvēra pasākuma vadītāji Kristīne Preimane un Viesturs Rencis, tāpēc klātesošie tika aicināti norunāt savus sirdsdzejoļus, ko ar mīlestību un azartu veica skolas direktore Karmena Ziemele un „kamolīša” režisors Ivars Brakovskis.
Rudens vitamīnu – ābolu, kā arī dzejas vitamīnu – Raiņa aforismu – stiprināti, Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skolas audzēkņi, skolotāji, vecāki, jaunie aktieri un klātesošie dzejas mīļotāji, atklāja jauno Dzejas gadu – iešūpojot nākošā gada vēl neaprakstīto balto lappusi, un cerot, ka tas būs idejām bagāts.
„Iesākums” beidzās ar jaunā dzejas gada atklāšanu, pārgriežot lentu, pie kuras Dzejas dienu dalībnieki bija piešuvuši pogas, tā simbolizējot jaunās tradīcijas „piešūšanu” šai vietai. Savukārt skolas direktore Karmena Ziemele, novēlēja visiem radošumu un mudināja dzejot pašiem, lai nākamruden skanētu savējo – pašu skolas audzēkņu dzeja, jo turpmāk Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skolā Dzejas dienas iecerēts rīkot katru septembri, tāpat kā mums – Latvijas meža dienestam – ir iecere atbalstīt šo jauniesākušos tradīciju arī turpmākajos gados un ir paties prieks par doto iespēju Daugavpils novada bērniem piedalīties jaunās tradīcijas tapšanā.

Kontakti:

Rekvizīti:

AS “LMD” Cēsu iela 31, k-3, Rīga, LV-1012 Vienotais reģistrācijas nr.: 40103678556

Par personu datu apstrādi.

Personu datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats ir klientu informēšana, līgumos noteikto saistību izpilde, uzņēmumu interešu realizācija, kā arī citi iepriekš noteikti nolūki.
Dati tiek apstrādāti un saglabāti ievērojot nepieciešamās konfidencialitātes prasības.
Veiktie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti, atbilstoši drošības prasībām.
Personas datu apstrādes vajadzībām dati var tikt nodoti citām personām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām. Uzglabāšanas nolūki var mainīties.
Jums ir tiesības saņemt informāciju par saviem personas datiem, veikt to kontroli, lūgt datu apstrādes ierobežošanu, labošanu, dzēšanu un iebilst pret datu apstrādi.
Ja datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz datu subjekta sniegto piekrišanu, datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu savu personīgo datu apstrādei, neskarot to datu apstrādi, kas notikusi līdz piekrišanas atsaukšanai.
Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.