Gustavam Silarājam tikko svinēja dzimšanas dienu – nu viņam jau ir 12 gadi, bet, kad viņš pirmo reizi ar mammu aizgāja paskatīties tenisa spēli Jelgavas kortos, viņam bija tikai 7 gadi. Un, jā, tā var būt – kā ieraudzīja, tā vairs prom iet negribēja. Sāka trenēties Gustavs Jelgavas tenisa klubā pie treneres Ineses Uices un vēlāk pie Andra Detlera. Izaugsme sportā bija ļoti ātra un, tā kā, lai sevi pilnveidotu, turpināt treniņus Jelgavā vairs nebija iespējams, kopš 2017.gada pavasara Gustavs uzsāka trenēties Mārupes sporta klubā pie trenera Paula Feldmaņa. Uz Mārupi jābrauc no Jelgavas, bet arī tas nav šķērslis, ja patīk un padodas tas, ko dara. Un neizpaliek arī rezultāti – 2018.gadā Mārupes tenisa skolas balvas izcīņā Gustavs ieņēma pirmo vietu U12 vecuma grupā, gadu Gustavs pabeidza ar zelta medaļu U12 sacensībās Jelgavā, 2019.gadu uzsāka ar bronza medaļu U14 grupā un tikko notikušajās Latvijas Republikas trešās kategorijas turnīrā U12 vecuma grupā, Gustavs ieņēma otro vietu. Gustava elks sportā ir Rafaels Nadals un lielākais sapnis ir piedalīties R. Nadala organizētajās nometnēs un meistarklasēs tenisā Spānijā. Nav jau viegli, jo treniņi aizņem ļoti daudz laika ne tikai kortos, bet arī baseinā, trenažieru zālē un pie fizioterapeita, bez tam, Gustavs labi saprot, ka arī skola un mācības ir ļoti svarīgas. Arī finansiāli ģimenei nav viegli – jo labāk spēlē jaunais talants, jo lielāki ieguldījumi ir nepieciešami, tādēļ LMD vēlas kaut nedaudz atbalstīt gan mazo censoni, gan viņa vecākus. Bet pats galvenais – mēs esam par tiem, kam spīd acis darot to, par ko priecājas sirds!

Kontakti:

Rekvizīti:

AS “LMD” Cēsu iela 31, k-3, Rīga, LV-1012 Vienotais reģistrācijas nr.: 40103678556

Par personu datu apstrādi.

Personu datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats ir klientu informēšana, līgumos noteikto saistību izpilde, uzņēmumu interešu realizācija, kā arī citi iepriekš noteikti nolūki.
Dati tiek apstrādāti un saglabāti ievērojot nepieciešamās konfidencialitātes prasības.
Veiktie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti, atbilstoši drošības prasībām.
Personas datu apstrādes vajadzībām dati var tikt nodoti citām personām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām. Uzglabāšanas nolūki var mainīties.
Jums ir tiesības saņemt informāciju par saviem personas datiem, veikt to kontroli, lūgt datu apstrādes ierobežošanu, labošanu, dzēšanu un iebilst pret datu apstrādi.
Ja datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz datu subjekta sniegto piekrišanu, datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu savu personīgo datu apstrādei, neskarot to datu apstrādi, kas notikusi līdz piekrišanas atsaukšanai.
Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.