Mūsu darbība

17+ gadu ASLMD komandas pieredze
30+ meža saimniecībās ikdienu norit darbi
30+ meža saimniecību apskates ik dienu
40+ gadu pieredzes bagāti darbinieki
80+ klienti ik dienu saņem informatīvu ASLMD atbalstu
10 000ha+ apsaimniekotu meža īpašumu
120 000m3+ ASLMD uzņēmumu grupas 2023. gada realizētas apaļkoksnes
33 000 000€ +  ASLMD uzņēmumu grupas 2023. gada apgrozījums

Pakalpojumi

Meža apsaimniekošana un cirsmu iegāde

Meža apsaimniekošanas ietvaros ASLMD iegādājas cirsmas (augošu koku izstrādes tiesības), un kā pakalpojumus piedāvā - patstāvīgu saimniecības uzraudzību, saimnieku konsultāciju un nepieciešamo darbu veikšanu...

Meža vai nekustamā īpašuma iegāde

ASLMD piedāvā iegādāties meža vai lauksaimniecībā izmantojamo zemi. Klientiem tiek nodrošināta konkurētspējīga apmaksa par cirsmām vai nekustamo īpašumu, kā arī operatīva rīcība, pielāgota katram konkrētajam klientam...

Apaļkoksnes piegāde un eksports

ASLMD, izmantojot sauszemes pārvadājumus, piedāvā piegādāt apaļkoksni uz Baltijas Valstu pārstrādes uzņēmumiem un katlumājām, kā arī, izmantojot jūras transportu, piegādāt apaļkoksni ārpus Baltijas robežām...

ECO2 koku būvju piegāde

ASLatvijā izgatavotas ar visaugstākās kvalitātes mūsdienu tehnoloģijām ražotas ekoloģiskas koka būves ECO2...

Par mums

ASLMD ir uzticams, drošs un sadarbībai draudzīgs uzņēmums.
ASLMD nodarbojas ar mežu apsaimniekošanu, piegādā pārstrādei apaļkoksni, organizē Latvijas koksnes eksportu, un piegādā ECO2 koka būves, savā darbā izmantojot nozares profesionāļus.

90all

Uzticamība

Atšķirībā no “Valsts meža dienesta”, kuru uzdevums ir pārraudzīt nelikumības un administrēt mežsaimniecību valstī un VAS „Latvijas Valsts meži”, kuru pamata uzdevums ir uzturēt valstij piederošos mežus, mūsu klients esat Jūs – privāto mežu saimnieks, kuram nepieciešams drošs atbalsts, uzticams palīgs un padomdevējs privātīpašumā esoša meža apsaimniekošanā, izstrādē, kopšanā un iespējams nākotnē – kvalitatīvas dzīvesvietas nodrošināšanā.

90all

Pieredze

ASLMD apvieno izglītotus un kompetentus nozares darbiniekus, kuri ir sava darba profesionāļi, pārzin likumdošanu, meža ekonomiku un politiku, mežkopību un meža ekoloģiju, kā arī koku būvju ražošanu, piegādi un montāžu. ASLMD sniegs Jums augstas kvalitātes nepieciešamās konsultācijas mežsaimniecības jautājumos un atbildīgi izpildīs uzticētos darba uzdevumus. Šobrīd Latvijā esam vieni no nozares līderiem, kas aktīvi veicina kopējo mežsaimniecības tirgus attīstību.

Juristi

Mūsu komandā strādā pieredzes bagāti juristi, kuri palīdzēs Jums dažādu problēmjautājumu risināšanā, tiesību nostiprināšanā un/vai atgūšanā, konkrēti Jums piemērota līguma sastādīšanā un citu jautājumu risināšanā, kā arī, ja radīsies nepieciešamība, pārstāvēs Jūs attiecīgajās valsts vai pašvaldību institūcijās.

Profesionāla meža apsaimniekošana un
individuāla pieeja katram!

Kontakti:

Rekvizīti:

AS “LMD” Cēsu iela 31, k-3, Rīga, LV-1012 Vienotais reģistrācijas nr.: 40103678556

Par personu datu apstrādi.

Personu datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats ir klientu informēšana, līgumos noteikto saistību izpilde, uzņēmumu interešu realizācija, kā arī citi iepriekš noteikti nolūki.
Dati tiek apstrādāti un saglabāti ievērojot nepieciešamās konfidencialitātes prasības.
Veiktie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti, atbilstoši drošības prasībām.
Personas datu apstrādes vajadzībām dati var tikt nodoti citām personām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām. Uzglabāšanas nolūki var mainīties.
Jums ir tiesības saņemt informāciju par saviem personas datiem, veikt to kontroli, lūgt datu apstrādes ierobežošanu, labošanu, dzēšanu un iebilst pret datu apstrādi.
Ja datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz datu subjekta sniegto piekrišanu, datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu savu personīgo datu apstrādei, neskarot to datu apstrādi, kas notikusi līdz piekrišanas atsaukšanai.
Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.