Sadarbībā ar projektu “Neviens nav aizmirsts”, LMD turpina rūpēties par Latvijas pansionātos dzīvojošajiem senioriem. Šoreiz kopīgi apmeklējām Elejas pansionātu, kurā dzīvo 27 seniori. Ar LMD gādību Elejas pansionāta iedzīvotājiem uzdāvinājām galda lampiņas, lai katrs vakaros var nodarboties ar sev mīļām nodarbēm, netraucējot pārējiem, kādam tas ir lasītprieks, kādam citam dažāda veida rokdarbi. Vēl seniori tika apgādāti un iepriecināti ar jaunām čībām un praktiskiem T-krekliem. Šoreiz braucienā nepiedalījās neviens skatuves mākslinieks, tādēļ pasākuma ietvaros noorganizējām sirsnīgas diskusijas, kurās katrs varēja izteikties un apmainīties viedokļiem , kas nu kuram ir sakrājies uz sirds. Sākums senioriem bija pagrūts ,tā vienkārši uzticēties un atraisīties cilvēkiem no malas , runāt un dalīties par savām personīgām sajūtām un pasaules uztveri, taču pēc projekta dalībnieku iedrošinājuma, viņi atvērās arvien vairāk un vairāk , daloties savās sajūtās un pārdzīvojumos un beigās izvērsās ļoti interesantas diskusijas. Iespēja pakomunicēt ar ārpus pansionāta dzīvojošiem cilvēkiem , senioriem palīdz un dod iespēju risināt dažādas ikdienišķas sadzīves situācijas. Mazliet pamēģināt uztvert pasauli citādāk, paskatīties no malas uz dažādām situācijām , kas rada satraukumu konkrētos brīžos, tādā veidā, iespējams, rodot tai pavisam vienkāršu risinājumu. Šādas sarunas ir patīkams atvieglojums un iegūts sirdsmiers daudziem, tāpēc tā viena no svarīgākajām pansionātu apciemojumu daļām , ko vienmēr papildinām ar cienastu un jaukām, praktiskām dāvanām.

Uz tikšanos nākamajā braucienā!

Kontakti:

Rekvizīti:

AS “LMD” Cēsu iela 31, k-3, Rīga, LV-1012 Vienotais reģistrācijas nr.: 40103678556

Par personu datu apstrādi.

Personu datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats ir klientu informēšana, līgumos noteikto saistību izpilde, uzņēmumu interešu realizācija, kā arī citi iepriekš noteikti nolūki.
Dati tiek apstrādāti un saglabāti ievērojot nepieciešamās konfidencialitātes prasības.
Veiktie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti, atbilstoši drošības prasībām.
Personas datu apstrādes vajadzībām dati var tikt nodoti citām personām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām. Uzglabāšanas nolūki var mainīties.
Jums ir tiesības saņemt informāciju par saviem personas datiem, veikt to kontroli, lūgt datu apstrādes ierobežošanu, labošanu, dzēšanu un iebilst pret datu apstrādi.
Ja datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz datu subjekta sniegto piekrišanu, datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu savu personīgo datu apstrādei, neskarot to datu apstrādi, kas notikusi līdz piekrišanas atsaukšanai.
Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.