Tā varētu raksturot teneri Mareku Raihu un mazos futbolistus no Kuldīgas.

Biedrības ”Sela”, trenera Mareka Raiha vadībā, mērķis ir izveidot mūsdienīgu futbola klubu Kuldīgā ar kvalitatīvu treniņa procesu, bērnu un jauniešu komandām visās vecuma grupās. Tiek domāts ne tikai par mūsu bērnu attīstību kā sportista, bet arī kā personību. Tāpēc nepieciešams pilnveidot nu jau sen novecojušās futbola bāzes un treniņa procesu, veidot pavisam jaunas pēc mūsdienu kritērijiem balstītas treniņu bāzes, kas palīdzētu maksimāli kvalitatīvi un, galvenais, interesanti pasniegt treniņa procesu mazajiem Kuldīgas sportistiem. Uz doto brīdi tiek trenētas pavisam 3 futbolistu vecuma grupas (no 7-9 gadu vecumam ), kopumā ar 42 audzēkņiem. Mazie ar lielu entuziasmu piedalās Kurzemes jaunatnes čemionātos un gūst labus rezultātus. Biedrība „Sela”, sadarbībā ar Kuldīgas sporta skolu, daudz ko jau ir paveikuši. Diemžēl šodien ne visu var izdarīt balstoties tikai uz entuziasmu.

Biedrība “Sela” un jauno futbolistu vecāki, kuri dzīvo Kuldīgā – Pilsētā ar dvēseli, saka Lielu paldies As Latvijas meža dienestam par sniegto atbalstu. As “Latvijas meža dienests” komandai šobrīd iegādāja jaunas komandas formas un beidzot ir patīkamāk novadīt treniņus, kā arī gatavoties mazajiem futbolistiem tik svarīgajām sacensībām. Audzēkņiem vairs nav jādalās vienam ar otru, kā tas bija reizēm līdz šim iepriekš, bet katrs var uzvilkt savu personīgo formiņu un ar prieku doties uz sacensībām. Biedrība „Sela” aktīvi popularizē veselīgu dzīvesveidu gan pirmsskolas gan jauniešu vecuma grupās visā Kurzemē.

Mums liels prieks atbalstīt cilvēkus ar tik daudz pozitīvām un veselīga dzīvesveida veicinošām idejām. Novēlam, lai Marekam veicās visu piepildīt!

Kontakti:

Rekvizīti:

AS “LMD” Cēsu iela 31, k-3, Rīga, LV-1012 Vienotais reģistrācijas nr.: 40103678556

Par personu datu apstrādi.

Personu datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats ir klientu informēšana, līgumos noteikto saistību izpilde, uzņēmumu interešu realizācija, kā arī citi iepriekš noteikti nolūki.
Dati tiek apstrādāti un saglabāti ievērojot nepieciešamās konfidencialitātes prasības.
Veiktie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti, atbilstoši drošības prasībām.
Personas datu apstrādes vajadzībām dati var tikt nodoti citām personām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām. Uzglabāšanas nolūki var mainīties.
Jums ir tiesības saņemt informāciju par saviem personas datiem, veikt to kontroli, lūgt datu apstrādes ierobežošanu, labošanu, dzēšanu un iebilst pret datu apstrādi.
Ja datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz datu subjekta sniegto piekrišanu, datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu savu personīgo datu apstrādei, neskarot to datu apstrādi, kas notikusi līdz piekrišanas atsaukšanai.
Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.