Latvijas kikboksa federācijas vadītājs ir nopelniem bagātais sportists un treneris Vasīlijs Čerņigovs. Viņa vadībā federācija ir kļuvusi par ekskluzīvu pārstāvi WAKA-World Assaciation of Kickboxing Organisation un WKA – World Kickboxing Association.

LKF šobrīd aktīvi piedalās Latvijas boksa federācijas un Latvijas karate do federācijas darbībā, izveidota sadarbībaa ar Latvijas teikvando un Latvijas aikido federācijām, piedalās federāciju attīstībā, darbības nodrošināšanā un federāciju oficiālo biedru – sporta klubu – izveidē visā valsts teritorijā.

Ņemot vērā minēto, sadarbībā ar V. Čerņigovu, atsaucāmies lūgumam sniegt palīdzību Cīņu mākslas centram BUDO sporta ekipējuma iegādē. Mūsu lēmumu sniegt atbalstu pamatojām ar to, ka palīdzība tiek sniegta ne tikai šim vienam konkrētam sporta veidam un centram, bet gan daudz plašākam sportistu lokam, starp kuriem ir tādas Latvijā pazīstamas personības, kā Mairis Briedis un Reinis Porozovs.

Lai sagatavotos čempionātiem, ir jānododas smagam un rūpīgam ikdienas treniņu darbam, kuros sporta ekipējums ir tikpat svarīgs, kā katra individuālā sportista centība un talants, bet, piedaloties turnīros, sportistam ir jākoncentrējas cīņai, nevis tam, vai būs un kāds būs viņa ekipējums konkrētās sacensībās.

Ņemot vērā mūsu cīņu sporta veidu sportistu panākumus gan pašmāju, gan ārvalstu čempionātos, Latvijas meža dienests ir apņēmies tos atbalstīt arī turpmāk, lai atvieglotu sportistu ceļu uz panākumiem, neliekot tiem nodarboties ar nepieciešamā ekipējuma gādāšanu.

Šobrīd jau zināms, ka Latvijas cīņu sporta veidu federāciju sportisti jau ir guvuši panākumus un kļuvuši par Pasaules un Eiropas čempioniem gan kā profesionāļi, gan piedaloties amatieru čempionātos. Uz dzimteni ir atvestas balvas no prestižiem starptautiskiem turnīriem gan Krievijā, gan Lietuvā, gan Igaunijā, Somijā, Čehijā, Šveicē, Itālijā, Norvēģijā, Baltkrievijā, Malaizijā, Spānijā un citās valstīs, izcīnot uzvaras karate, teikvando, kikboksā, boksā, kā arī demonstrējot dažādu cīņas mākslu veidus.

Kontakti:

Rekvizīti:

AS “LMD” Cēsu iela 31, k-3, Rīga, LV-1012 Vienotais reģistrācijas nr.: 40103678556

Par personu datu apstrādi.

Personu datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats ir klientu informēšana, līgumos noteikto saistību izpilde, uzņēmumu interešu realizācija, kā arī citi iepriekš noteikti nolūki.
Dati tiek apstrādāti un saglabāti ievērojot nepieciešamās konfidencialitātes prasības.
Veiktie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti, atbilstoši drošības prasībām.
Personas datu apstrādes vajadzībām dati var tikt nodoti citām personām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām. Uzglabāšanas nolūki var mainīties.
Jums ir tiesības saņemt informāciju par saviem personas datiem, veikt to kontroli, lūgt datu apstrādes ierobežošanu, labošanu, dzēšanu un iebilst pret datu apstrādi.
Ja datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz datu subjekta sniegto piekrišanu, datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu savu personīgo datu apstrādei, neskarot to datu apstrādi, kas notikusi līdz piekrišanas atsaukšanai.
Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.