Ir pienācis pirmais pavasara mēnesis, kad viss apkārt dabā vēl tikai nemanāmi mostas, projekta „Neviens nav aizmirsts” dalībnieki sadarbībā ar LMD ar jaunu sparu un iedvesmu turpina iesākto, doties iepriecināt Latvijas pansionātos dzīvojošos . Šeit esam vienmēr gaidīti viesi, tas, ko dodam un kādas neviltotas, ar patiesu prieku piesātinātas emocijas gūstam pretī, ir viennozīmīgi skaidrs, ka iesāktais noteikti jāturpina un nedrīkst apstāties, ka tas netiek darīts veltīgi un jo īpaši tādēļ, ka neapciemoto vēl ir tik daudz!

Socializēšanās ir viens no svarīgākajiem ieguldījumiem tālākai normālai dzīvošanai pansionātos. Šajā reizē vēlējāmies paviesoties tepat netālajā Slokas pansionātā. Slokas pansionātā ir apvienoti vairākas dažāda tipa iestādes –šeit ir pieejams gan ikdienišķais pansionāts, gan sociālās gultas, gan pansionāts cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Šajā reizē vēlējāmies aplūkot tieši pansionātu cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, lai iepazītos tuvāk un rastos priekšstats par problēmām un niansēm, kas skar tieši šos cilvēkus. Lai arī nebija izdevies noorganizēt kādu atsevišķu, īpašu mākslinieku kā visās iepriekšējās reizēs, uzstājāmies paši – ar interesantām, uz komunikāciju un prieku raisošām spēlēm un vienkārši sarunām vienam ar otru. Cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem ir diezgan apgrūtināti atvērties tūlītējai komunikācijai ar svešiniekiem, tāpēc turpmākai sadarbībai sapratām, ka labāks formāts pēc iespējas labākai komunikācijai būtu muzikāls priekšnesums vai spēles, kas domātas tieši šādiem cilvēkiem.

93 cienastu paciņas, kas bija paredzētas šeit dzīvojošajiem, bija jāsagatavo diviem cilvēkiem, tādēļ sākumā nedaudz bažījāmies par iekļaušanos priekšnesuma garumā, taču beigās mums talkā nāca arī pansionāta darbinieki, kas bija tikai priecīgi par iesaistīšanos kopējā pasākumā , tāpēc viss izdevās, kā ieplānots.

Ar Latvijas Meža dienesta gādību pansionāta iedzīvotājiem sagādājām pirmās nepieciešamības lietas.

Paldies Latvijas Meža dienestam un tiekamies nākamajos braucienos!

Kontakti:

Rekvizīti:

AS “LMD” Cēsu iela 31, k-3, Rīga, LV-1012 Vienotais reģistrācijas nr.: 40103678556

Par personu datu apstrādi.

Personu datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats ir klientu informēšana, līgumos noteikto saistību izpilde, uzņēmumu interešu realizācija, kā arī citi iepriekš noteikti nolūki.
Dati tiek apstrādāti un saglabāti ievērojot nepieciešamās konfidencialitātes prasības.
Veiktie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti, atbilstoši drošības prasībām.
Personas datu apstrādes vajadzībām dati var tikt nodoti citām personām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām. Uzglabāšanas nolūki var mainīties.
Jums ir tiesības saņemt informāciju par saviem personas datiem, veikt to kontroli, lūgt datu apstrādes ierobežošanu, labošanu, dzēšanu un iebilst pret datu apstrādi.
Ja datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz datu subjekta sniegto piekrišanu, datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu savu personīgo datu apstrādei, neskarot to datu apstrādi, kas notikusi līdz piekrišanas atsaukšanai.
Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.