Pēc klusiem un skaistiem Ziemassvētkiem projekts “Neviens nav aizmirsts” ar As „Latvijas meža dienesta” atbalstu devās apciemot no Rīgas tik tālo pansionātu Kārsavā, lai svētkos sveiktu un ar savu klātbūtni sasildītu Kārsavas pansionāta “Mūsmājas” iedzīvotājus. Latgalē, kā ierasts, ir ļoti viesmīlīga uzņemšana, cilvēki uzskata, ka jebkurš ciemiņš ir jāuzņem ar mielastu, kas ir ļoti sirsnīgi un jauki.

Ņemot vērā, ka Kārsavas pansionātu esam apciemojuši jau vairākkārt, daudzi no iedzīvotājiem mums jau ir kā labi draugi. Tas ļoti palīdz atklātai un sirsnīgai savstarpējai komunikācijai.

Kopā ar mums uz panionātu devās arī pārstāvji no Kapelas Jūlijs Helmuts (solists, ģitāra), Vineta (vijole). Senioriem tik ļoti patika mūsu mākslinieki, ka viņi aktīvi iesaistījās koncertā, dziedot un dejojot.

Pansionāta nesenā iedzīvotāja Marija mūs priecēja ar pašsacerētiem un arī iemācītiem dzejoļiem, apbrīnojami, cik daudz dzejoļus kundze spēja atcerēties!

Lielu prieku sagādāja As „Latvijas meža dienesta” Ziemassvētku dāvanas katram pansionāta iedzīvotājam. Sajūta kā īstos Ziemassvētkos! Atvadoties un dodoties prom, gan projekta dalībnieki, gan pansionāta iedzīvotāji bija sajūsmu un pozitīvu emociju pilni par noritējošo pasākumu.

Kopā ar Latvijas meža dienestu atkal esam iepriecinājuši mūsu Latvijas seniorus!

Pēc pansionāta apmeklējuma saņēmām vēstuli no pansionāta:
Labdien!
Mīļš paldies Jums par jauko pasākumu un dāvanām mūsu iemītniekiem. Šodien izdalījām lielāko daļu dāvanu, taču visas vēl nepaspējām. Dalām arī mandarīnus un konfektes. Iemītnieki ir ļoti priecīgi un pateicīgi.
Paldies Jums par ieguldīto darbu un veltīto laiku, lai to visu noorganizētu. Paldies visiem labajiem cilvēkiem, kas sagādāja svētku prieku pansionāta klientiem.
Ceram, ka veiksmīgi aizbraucāt uz mājām. Lai veselība, mīlestība, veiksme un radošas ieceres Jaunajā gadā!
Ar cieņu
Renāte Čeirāne

Kontakti:

Rekvizīti:

AS “LMD” Cēsu iela 31, k-3, Rīga, LV-1012 Vienotais reģistrācijas nr.: 40103678556

Par personu datu apstrādi.

Personu datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats ir klientu informēšana, līgumos noteikto saistību izpilde, uzņēmumu interešu realizācija, kā arī citi iepriekš noteikti nolūki.
Dati tiek apstrādāti un saglabāti ievērojot nepieciešamās konfidencialitātes prasības.
Veiktie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti, atbilstoši drošības prasībām.
Personas datu apstrādes vajadzībām dati var tikt nodoti citām personām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām. Uzglabāšanas nolūki var mainīties.
Jums ir tiesības saņemt informāciju par saviem personas datiem, veikt to kontroli, lūgt datu apstrādes ierobežošanu, labošanu, dzēšanu un iebilst pret datu apstrādi.
Ja datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz datu subjekta sniegto piekrišanu, datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu savu personīgo datu apstrādei, neskarot to datu apstrādi, kas notikusi līdz piekrišanas atsaukšanai.
Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.