Charity

For many years, ASLMD has participated in a variety of charitable endeavours. We also organise support activities to aid vulnerable groups of society in Latvia.

We share a vast country. Seeing the state of affairs that is facing a large part of our nation’s people, ASLMD cannot sit idly by. We are actively committed to helping those who face difficulties, people in need of our support. We have established a donation system that meets the needs of the people and is funded by ASLMD revenues. Our strategy is to seek out and find people in culture, art, sports, education, creative pursuits, as well as large and socially vulnerable families, seniors and children whom we can help feel protected, and feel noticed. We provide support by assigning funds for specific goals and by sourcing necessary items for those in need. You may gain by taking. You may gain by giving. What you gain by giving can never be taken away.

Ziemassvētku dziesmiņa

Šogad svētku laikā Ziemassvētku sajūtas un atmosfēru sniegs jaunradītā dziesma “Ziemasvētku hītiņš”. Tā radīs pozitīvu noskaņojumu un noskaņu.Videoklipa galvenie varoņi

Lastīt tālāk »

Ciemos Elejā!

Sadarbībā ar projektu “Neviens nav aizmirsts”, LMD turpina rūpēties par Latvijas pansionātos dzīvojošajiem senioriem. Šoreiz kopīgi apmeklējām Elejas pansionātu, kurā

Lastīt tālāk »

Ciemos Madlienā

LMD turpina iesākto sadarbību ar projektu “Neviens nav aizmirsts”un šoreiz atbalstīja braucienu uz Madlienas pansionātu. Šeit savu ikdienu pavada ap

Lastīt tālāk »

Kurzemes radio

Ņemot vērā Latvijas meža dienesta aicinājumu iesniegt projektus atbalsta sniegšanai, tikām saņēmuši lūgumu no Kurzemes radio sniegt palīdzību jau desmito

Lastīt tālāk »

Umurgas bērnu nams

Iemojoties Limbažu svētkos, uzzinājām par Bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centru “Umurga”, kura sniedz ilgstošu aprūpi bērniem bāreņiem un

Lastīt tālāk »

Contacts:

Registration details:

AS “LMD” Cesu street 31, k-3, Riga, LV-1012 Uniform registration No.: 40103678556

Par personu datu apstrādi.

Personu datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats ir klientu informēšana, līgumos noteikto saistību izpilde, uzņēmumu interešu realizācija, kā arī citi iepriekš noteikti nolūki.
Dati tiek apstrādāti un saglabāti ievērojot nepieciešamās konfidencialitātes prasības.
Veiktie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti, atbilstoši drošības prasībām.
Personas datu apstrādes vajadzībām dati var tikt nodoti citām personām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām. Uzglabāšanas nolūki var mainīties.
Jums ir tiesības saņemt informāciju par saviem personas datiem, veikt to kontroli, lūgt datu apstrādes ierobežošanu, labošanu, dzēšanu un iebilst pret datu apstrādi.
Ja datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz datu subjekta sniegto piekrišanu, datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu savu personīgo datu apstrādei, neskarot to datu apstrādi, kas notikusi līdz piekrišanas atsaukšanai.
Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.