Our Blog

0

Iemojoties Limbažu svētkos, uzzinājām par Bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centru “Umurga”, kura sniedz ilgstošu aprūpi bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem.

Šobrīd “Umurgā” uzturas vairāk kā 20 bērni vecumā no 2 līdz 18 gadiem. Brīdī, kad mēs viesojāmies bērnu namā, direktore Gunta Elita Gīme mums stāstīja, ka bērnu skaits ir mainīgs, jo visbiežāk mazajiem bēniem tiek veiksmīgi atrastas viesģimenes un audžu vecāki, bet pavisam nesen bērnu namā tika ievietoti 5 dažāda vecuma brāļi un māsas, kuri zaudējuši māti, līdz ar ko bērnu skaits ir pieaudzis.

Lai gan apstākļi nav no vieglajiem, slavējama ir bērnu nama direktores nostāja, ka ļoti svarīgi ir bērnu ne tikai apģērbt un pabarot, bet arī daudzpusīgi izglītot un dot iepēju izbaudīt prieku. Bērniem tiek organizēti regulāri izbraucieni uz jūru, sporta aktivitātēm, tiek apceļota Latvija, apmeklēti kultūras pasākumi.

Diemžēl visam vajadzīgi līdzekļi un, ja pietiek kaut kam vienam, tad kaut kas cits paliek novārtā. Šajā gadījuma mēs varējām sniegt savu atbalstu elementāru ikdienas nepieciešamības preču iegādei, līdz ar ko kaut nedaudz atvieglinot ikdienas problēmu risināšanu.