Our Blog

0

Šobrīd, kad mūsu saimnieciskā darbība ir nesusi panākumus un esam uzsākuši atbalsta programmu, mēs atradām iespēju sniegt kau nelielu, tomēr vajadzīgu pienesumu mazajiem kuldīdzniekiem.
LMD izvēle bija sniegt atbalstu Kuldīgas pirmsskolas izglītības iestādei “Cīrulītis”, jo, kaut pateicoties Kuldīgas pašvaldības darbībai, bērnudārzs darbojas jaunās un skaistās telpās, tomēr naudas ne vienmēr pietiek bērnu attīstībai nepieciešamajām spēlēm un mācību līdzekļiem.
Lai bērns pinvērtīgi attīstītos, nepieciešams viņu gudri un ar interesi nodarbināt, tādējādi paverot mazulī radošuma pasauli. Bieži pedagogi liek lietā savu atjautību un izdomu, bērniem radot iespējas attīstīties ar pašdarinātiem vai dabas materiāliem.
Šādi centieni ir nenovērtējami, taču ir lietas, kuras ir vajadzīgas – papīrs, zīmuļi, krāsa, darba burtnīcas utt., lai darbu veiktu pinvērtīgi.
Bērnudārzā ir 10 grupiņas ar dažāda vecumu mazajiem audzēkņiem, tādēļ ir ļoti grūti par pašvaldības iedalīto budžetu sarūpēt visu nepieciešamo.
Mēs esam uzsākuši atbalstu bērnudārzam un ceram, ka to turpināsim, jo nav svarīgāka un tālejošāka darba, kā ieguldījums mūsu bērnu izglītošānā.