Pakalpojumi

Lai pārliecinātos, ka esam speciālisti, variet sazināties ar mums, kā arī Latvijas meža dienesta mājas lapā bez maksas variet iegūt Jums nepieciešamās ziņas par:

 • aktuālajām apaļkoku cenām,
 • apvienoto informāciju par meža nozares uzņēmumiem,
 • Valsts meža dienesta virsmežniecību kontaktinformāciju,
 • vispārējo informāciju par Latvijas mežiem,
 • konsultācijas meža īpašniekiem.

Ja pārliecinājāties, ka vēlaties ar mums sadarboties, mēs piedāvājam:

 • aktuālo apaļkoku cenu un meža nozares uzņemuma datu publikāciju,
 • meža taksēšanu, stigošanu, dastošanu un vērtēšanu,
 • jaunaudzes kopšanu,
 • meža kopšanu un pameža izstrādi,
 • meža atjaunošanu,
 • plānveida vai sanitārās cirtes veikšanu,
 • apaļkoku realizāciju,
 • meliorācijas darbu veikšanu,
 • ES fondu piesaisti mežsaimniecības jomā.

Gadījumos, ja Jums ir kādas neskaidrības īpašuma tiesību jautājumos, vai vēlaties saņemt juridiska rakstura konsultāciju, piedāvājam:

 • konsultācijas mantojamā meža vai zemes īpašuma jautājumos,
 • kopīpašuma jautājumu risināšanā,
 • meža un zemes īpašuma tiesību dokumentu noformēšanu un īpašuma tiesību nostiprināšanu pirkuma, dāvinājuma, mantojuma un citos īpašuma tiesību pārejas gadījumos,
 • juridisko palīdzību jautājumu kārtošanā Valsts meža dienestā, valsts un pašvaldības institūcijās, kā arī Latvijas tiesās, konkrētas situācijas izpēti un līguma sastādīšunu.

Dizains: Graphic.lv