Valsts meža dienesta virsmežniecības
Valsts meža dienesta virsmežniecībasPilsēta/Pagasts/NovadsTālrunis
Austrumlatgales VM Balvu birojsBalvu nov.64521067
Austrumlatgales VM Ludzas birojsLudza65725460
Austrumlatgales VM Rēzeknes birojsRēzekne64622708 
Centrālvidzemes VM Cēsu birojsCēsu nov.64129486
Centrālvidzemes VM Madonas birojsMadonas nov.64829870
Dienvidkurzemes VM Grobiņas birojsGrobiņas nov.63491255
Dienvidkurzemes VM Kuldīgas birojsKuldīgas nov.63322361
Dienvidkurzemes VM Saldus birojsSaldus nov.63822024
Dienvidlatgales VM Daugavpils birojsDaugavpils65422935
Dienvidlatgales VM Krāslavas birojsKrāslavas nov.65622595
Dienvidlatgales VM Preiļu birojsPreiļu nov.65381196
Rīgas regionālās VM Babītes birojsBabītes nov.67919352
Rīgas reģionālās VM Inčukalna birojsInčukalna nov.67977173
Rīgas reģionālās VM Ogres birojsOgre65035627
Rīgas regionālās VM Rīgas birojsRīga67614808
Sēlijas VM Aizkraukles birojsAizkraukles nov.65123509
Sēlijas VM Jēkabpils birojsJēkabpils65233226
Zemgales VM Bauskas birojsBauskas nov.63922404
Zemgales VM Dobeles birojsDobele63725240
Zemgales VM Jelgavas birojsJelgava63058235
Zemgales VM Tukuma birojsTukuma nov.63122270
Ziemeļaustrumu VM Alūksnes birojsAlūksne64381232
Ziemeļaustrumu VM Gulbenes birojsGulbene64471757
Ziemeļaustrumu VM Smiltenes birojsSmiltenes nov.64774519
Ziemeļkurzemes VM Talsu birojsTalsi63221070
Ziemeļkurzemes VM Ventspils birojsVentspils nov.63664141
Ziemeļvidzemes VM Limbažu birojsLimbažu nov.64022319
Ziemeļvidzemes VM Valkas birojsValka64724814 
Ziemeļvidzemes VM Valmieras birojsValmiera64223112

Dizains: Graphic.lv