Mežsaimniecības pakalpojumi


  • mežsaimniecības konsultāciju sniegšana
  • meža atjaunošana: koku stādīšana un jaunaudzes kopšana;
  • ES fondu piesaiste mežsaimniecības jomā
  • meliorācijas darbu saskaņošana un izpilde
  • juridiska rakstura konsultācijas, dokumentu pārbaude un sagatavošana
  • aktuālo apaļkoku cenu atspoguļošana