Senioru diena "Ziedugravās"

Par godu starptautiskajai Senioru dienai, kas tiek atzīmēta 1.oktobrī, projekts "Neviens nav aizmirsts" ar Latvijas Meža dienesta atbalstu devās uz pansionātu "Ziedugravas". Kad ieradāmies, seniori mūs jau gaidīja aktu zālē. Mūsu draudzīgā komanda operatīvi sadalījās virtuves rūķos un skatuves rūķos- daļa devās gatavot līdzpaņemto cienastu, bet pārējie palika organizēt priekšnesuma  daļu. Šoreiz priecējām ar latviskās noskaņās piepildītu programmu-tika dziedātas gan skaistās,visu iemīļotās latviešu tautas dziesmas, gan tas viss izdejots krāšņās dejās. Kad skatītāji jau bija pavisam labā omā, kērāmies klāt kopīgu spēļu un uzdevumu risināšanā. Pēc koncerta noskatīšanās  darbīgie virtuves rūķi visus pacienāja ar gardajiem, pašu sagatavotajiem cienestiem, arī tos, kuri kustību traucējumu dēļ netiek ārā no savām istabiņām. Pateicoties Latvijas Meža dienestam, pašu pansionāta iedzīvotāju kopradītais  ansamblis saņēma dāvanā jaunus mūzikas instrumentus, ar kuriem varēs priecēt skatītājus turpmākajos jaunizveidotajos priekšnesumos. Īpaši, līdz sirds dziļumiem,  tika aizkustināta fizioterapeite, kas šeit strādā jau daudzus gadus, saņemot LMD dāvināto zviedru sienu, līdz šim diemžēl nebija radušies brīvi līdzekļi, lai iegādātos šo tik nepieciešamo ierīci vingrošanai. Daktere patiesi slaucīja prieka asaras, jo nu turpmākais darbs fizioterapijā būs daudz rezultatīvāks. Tagad seniori Ziedugravās būs kartīgi  izvingrināti, kas noteikti vairos dzīvesprieku un uzlabos dzīves kvalitāti. Paldies par visām dāvanām un uz tikšanos nākamajos braucienos!

Dizains: Graphic.lv