Par mums

Akciju sabiedrība Latvijas meža dienests (LMD) ir uzticams, darbspējīgs un sadarbībai draudzīgs uzņēmums, kurš praktiski nodarbojas ar mežsaimniecību un sniedz maksimāli precīzu un pilnvērtīgu informāciju par kokrūpniecības nozares uzņēmumiem un aktuālajām apaļkoku cenām īpaši izveidotā datu bāzē.

Atšķirībā no Valsts meža dienesta un AS „Latvijas Valsts meži”, kuru uzdevums ir pārraudzīt nelikumības, administrēt un uzturēt valstij piederošos mežus, mūsu klients esat Jūs – privāto mežu saimnieks, kuram nepieciešams drošs atbalsts un uzticams palīgs sava meža apsaimniekošanā, izstrādē un kopšanā.

Lai gan mūsu pamata mērķauditorija ir Latvijas privāto mežu saimnieks, esam uzsākuši veiksmīgu sadarbību arī ar ārvalstu klientiem un kokrūpniekiem gan konsultatīvā līmenī, gan piedaloties pieredzes apmaiņā un mežizstrādes novitāšu apguvē.

Latvijas meža dienests apvieno izglītotus un kompetentus darbiniekus, mežziņus un mežinženierus, kuri ir sava darba profesionāļi, pārzin meža ekonomiku un politiku, mežkopību un meža ekoloģiju, un kuri kvalitatīvi sniegs Jums konsultācijas mežu apsaimniekošanas jautājumos, kā arī atbildīgi izpildīs uzticētos darba uzdevumus. Šobrīd esam vieni no līderiem, kas veicina kopējo mežsaimniecības tirgus attīstību.

Mūsu komandā strādā pieredzes bagāti juristi, kuri palīdzēs Jums dažādu problēmjautājumu risināšanā, īpašuma tiesību nostiprināšanā un/vai atgūšanā, konkrēti Jums piemērota līguma sastādīšanā un citu jautājumu risināšanā, kā arī, ja radīsies nepieciešamība, pārstāvēs Jūs attiecīgajās valsts vai pašvaldību institūcijās.

Kā savas uzticamības apliecinājumu, AS „Latvijas meža dienests” ir uzsācis atbalsta un labdarības kustību. Ar jau paveikto, variet iepazīties sadaļā labdarība, taču vēlamies laipni lūgt iesaistīties visus mūsu klientus un atbalstītājus ar idejām par tiem, kam, Jūsuprāt, būtu nepieciešams mūsu atbalsts!

Mūsu komanda atbalsta „zaļo domāšanu”, darba kultūru un cieņu pret cilvēku un dabu, līdz ar ko, apsolām izpildīt mums uzticētos darba pienākumus ar vislielāko atbildības sajūtu un motivāciju pret katru klientu.

Mūsu uzņēmuma atpazīstamība un atšķirība ir:

  • sniedzam bezmaksas konsultācijas par klientam interesējošajiem jautājumiem, izbraucot uz konkrēto vietu,
  • sniedzam bezmaksas informāciju par meža nozares uzņēmumiem un Valsts meža dienesta virsmežniecību apvienoto kontaktinformāciju,
  • mūsu mājas lapā bez maksas var uzzināt par aktuālajām apaļkoku cenām,
  • meža kopšanas darbus veicam racionāli, lai saimnieka ienākumi būtu lielāki par izdevumiem,
  • sniedzam juridiskās konsultācijas un palīdzību meža īpašnieku problēmjautājumos,
  • esam sociāli aktīvi, iesaistoties un paši veidojot labdarības projektus.

Dizains: Graphic.lv