Meža saimniekam

Jaunaudzes

Nekopts, bojāts, pāraudzis vai pārāk blīvi audzis mežs

Katram meža īpašniekam jāapzinās, kurš ir īstais brīdis, kad nepieciešams palīgs ar mežsaimniecību saistītu jautājumu risināšanā un darbu veikšanā. Pat krietnam saimniekam darbu veikšanu labāk uzticēt profesionāļiem un sava aroda speciālistiem, saskaņojot ar tiem meža apsaimniekošanu vai saņemot konsultācijas interesējošajos jautājumos.

Piedāvāto mežsaimniecības pakalpojuma darba princips un secība:

  1. meža īpašuma apskate dabā, situācijas konstatēšana un izvērtēšana;
  2. piedāvājums veikt nepieciešamos darbus un/vai sagatavot tam nepieciešamos dokumentus;
  3. vienošanās par veicamajiem darbiem un atbilstoša līguma slēgšana;
  4. naudas līdzekļu pārskaitījums uz meža īpašnieka konta pirms darbu uzsākšanas (gadījumos kad tiek iegādātas krājas kopšanas vai citas cirsmas)
  5. nepieciešamo darbu profesionāla un savlaicīga izpilde, vadoties pēc līguma noteiktā un meteoroloģiskajiem laika apstākļiem;
  6. teicams rezultāts un estētiski, pareizi izkopts meža īpašums,  maksimāli augsti meža pieauguma tempi, kas ilgtermiņā veicina garantētus un patstāvīgus ienākumus;
  7. meža īpašnieka vēlmes gadījumā, malkas resursu piegāde pēc norādītas adreses, izmantojot LMD loģistiku.

LMD meža saimniekam.

Latvijas meža zeme tuvu līdzīgās daļās ir sadalīta starp privātajiem meža īpašniekiem un valsts mežiem. Vēsturiski ir izveidojusies nevienlīdzīga situācija - par valsts mežiem rūpējas un gādā AS „Latvijas Valsts meži”, kurā nodarbināti ir vairāk nekā 1100 darbinieku, bet privātos mežus uzrauga vien 200 Valsts meža dienesta darbinieku.

Ņemot vērā radušos situāciju, Latvijas meža dienesta (LMD) prioritāte ir pilnā apmērā atbalstīt privāto mežu saimniekus, nodrošinot tos ar nepieciešamo informāciju un visiem meža nozares pakalpojumiem, kuru izpildei LMD ir pieaicinājis meža un kokrūpniecības nozares profesionāļus no visas Latvijas, lai kopīgiem spēkiem ilgtermiņā sniegtu meža īpašniekiem kvalitatīvu un finansiāli izdevīgu mežsaimniecības pakalpojumu servisu.

Ļoti svarīga mūsu izveidošanās un darbības motivācija ir kliedēt gadu garumā izveidojušos stereotipu mežsaimnieku prātos, kas attiecas uz strādnieku nekompetenci un negodprātību. Tā ir negatīvā pieredze, kas radusies no individuāliem gadījumiem starp meža īpašniekiem un nelieliem (viena darījuma) uzņēmumiem un uzņēmējiem, kuri nekvalitatīvi izpildījuši mežsaimniecības darbus vai nav norēķinājušies ar meža īpašniekiem par izstrādātajiem kokiem. Vēlamies pierādīt, ka šajā nozarē vairākums ir sava uzticētā darba atbildīgi pildītāji, godprātīgi un profesionāli. Savu prasmi jau esam pierādījuši darbības laikā. Taču, lai lauztu radušos negatīvos stereotipus tieši Jums, vislabāk ļaujiet mums pierādīt to darbos!

2013. gadā LMD ik dienu vairāk, kā 260 mežu īpašniekiem un apsaimniekotājiem sniedz informatīvu atbalstu, izmantojot www.lmd.lv datu bāzi. LMD speciālisti ik dienu dabā veic vairāk par 20 meža īpašumu apskatēm visā Latvijas teritorijā, paralēli veicot arī meža kopšanas darbus vidēji 4 meža īpašumos katru dienu.

Viena no galvenajām LMD prioritātēm ir Latvijas mežu un koku saglabāšana un kopšana.

Nonākam pie secinājuma, ka pārāk bieži mežu īpašnieki tiek maldināti par nepieciešamību izstrādāt lielas meža platības, izmantojot kailcirtes. Var pienākt brīdis, kad šāds piedāvājums liekās pieņemams un izdevīgs, taču, visticamāk, pēc darbu izpildes un iegūto līdzekļu iztērēšanas, meža īpašnieks attopas izcirtuma vidū. Jāizprot, ka pastāv iespēja veikt citas meža izstrādes metodes, kas ilgtermiņā nestu vēl lielākus un, galvenokārt, pastāvīgus ieņēmumus no realizētiem apaļkokiem. Jārūpējas, lai ienākums tiktu veidots saprātīgi, pareizi, atbilstoši individuālajām un saimnieciskajām vajadzībām, kā arī jāatceras par ekoloģiskajām un estētiskajām interesēm, lai meža platības pastāvīgi būtu pārklātas ar kokiem, neiznīcinot faunu un floru. Tāpat jāatceras, ka pēc pilnīgas meža izstrādes, jāveic tā atstādīšana un vairākkārtēja jaunaudžu kopšana, kas ilgtermiņā prasīs lielu līdzekļu ieguldījumu.

Ņemot vērā visu minēto, LMD darbības viens no galvenajiem pamatuzdevumiem ir nepievilt meža saimniekus, kuri mums uzticējušies un, izvērtējot dažādus meža izstrādes paņēmienus, ieteikt ilgtermiņā labāko, izdevīgāko un saudzīgāko risinājumu katrā konkrētajā gadījumā.

Pirms un pēc kopšanas

Noderīgas iesniegumu veidlapas:
Jaunaudžu kopšanas pārskats
Iesniegums koku ciršanai
Maksas pakalpojumu iesniegums
Meža ieaudzēšanas pārskats
Meža atjaunošanas pārskats
Pārskats par koku ciršanu

Dizains: Graphic.lv