Meža vērtēšana un dokumentu izstrāde
Mežu apsaimniekošana un kopšana
Cirsmu un apaļkoku iegāde
Meža atjaunošana un jaunaudžu kopšana
Designed with Simplicity In Mind
Yet Packed Full Of Cutting-edge Technology

PAKALPOJUMI

Cirsmu iegāde, apsaimniekošana

 Lasīt vairāk…

Apaļkoku iepirkšana

 Lasīt vairāk…

Taksatoru pakalpojumi

 Lasīt vairāk…

Mežsaimniecības pakalpojumi

 Lasīt vairāk…

PAR MUMS

PAR MUMS

Akciju sabiedrība Latvijas meža dienests (LMD) ir uzticams, darbspējīgs un sadarbībai draudzīgs uzņēmums.
LMD praktiski nodarbojas ar mežsaimniecību un sniedz mežsaimniecības pakalpojumus izmantojot nozares profesionāļus visā Latvijas teritorijā.

PAKALPOJUMU SNIEGŠANA

LMD sniedz mežsaimniecības pakalpojumus: Meža apsaimniekošanu, apsaimniekošanas projektu izstrādi (taksēšanu), cirsmu stigošanu, cirsmu skiču sagatavošanu, cirsmu dastošanu, koku caurmēra mērījumu sagatavošanu, izcirtumu atjaunošanu, jaunaudžu kopšanu, krājas kopšanu, apaļkoku iepirkšanu no krautuvēm un cirsmu (augošu koku izstrādes tiesību) iegādi.

UZTICAMĪBA

Atšķirībā no Valsts meža dienesta un VAS „Latvijas Valsts meži”, kuru uzdevums ir pārraudzīt nelikumības, administrēt un uzturēt valstij piederošos mežus, mūsu klients esat Jūs – privāto mežu saimnieks, kuram nepieciešams drošs atbalsts un uzticams palīgs sava meža apsaimniekošanā, izstrādē un kopšanā.

PIEREDZE

Latvijas meža dienests apvieno izglītotus un kompetentus darbiniekus, mežziņus un mežinženierus, kuri ir sava darba profesionāļi, pārzin meža ekonomiku un politiku, mežkopību un meža ekoloģiju, un kuri kvalitatīvi sniegs Jums konsultācijas mežu apsaimniekošanas jautājumos, kā arī atbildīgi izpildīs uzticētos darba uzdevumus. Šobrīd esam vieni no līderiem, kas veicina kopējo mežsaimniecības tirgus attīstību.

JURISTI

Mūsu komandā strādā pieredzes bagāti juristi, kuri palīdzēs Jums dažādu problēmjautājumu risināšanā, īpašuma tiesību nostiprināšanā un/vai atgūšanā, konkrēti Jums piemērota līguma sastādīšanā un citu jautājumu risināšanā, kā arī, ja radīsies nepieciešamība, pārstāvēs Jūs attiecīgajās valsts vai pašvaldību institūcijās.

LABDARĪBA

Kā savas uzticamības apliecinājumu, AS „Latvijas meža dienests” nodarbojas ar atbalsta un labdarības kustību. Ar jau paveikto, variet iepazīties sadaļā labdarība.

MEŽA SAIMNIEKAM

Laicīgi neizkopta vai neizstrādāta meža audze kļūst ar vien mazvērtīgāka.

Uzzini, kad mežam ir nepieciešama tā izstrāde un atjaunošana.

MŪSU DARBĪBA

gadu LMD komandas pieredze
meža saimniecībās ikdienu norit darbi
gadu pieredzes bagāti darbinieki
meža saimniecību apskates un konsultāciju sniegšana ik dienu
ha apsaimniekotu meža īpašumu

Sazinieties ar mums

Latvijas meža dienesta kontaktinformācija.

REKVIZĪTI
AS “Latvijas meža dienests”
Cēsu iela 31, k-3, Rīga, LV-1012
Vienotais reģistrācijas nr.: 40103678556

KONTAKTI
Tālrunis: +371 67374411
Fakss: +371 67374412
Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80008883
Mežsaimniecības nodaļa: info@lmd.lv
Labdarības un publikācijas nodaļa: labdariba@lmd.lv