Ikgadējā ziemeļu gulbju gredzenošanas ekspedīcija

Jau trīspadsmit gadus Latvijā notiek ziemeļu gulbju gredzenošana. Arī šogad Latvijas Dabas muzeja ornitologs, ziemeļu gulbju pētnieks Dmitrijs Boiko organizēja ziemeļu gulbju gredzenošanas ekspedīciju, kuras laikā apmeklētas vairāk nekā 35 ligzdošanas vietas.

2015. gada jūlija beigās, ornitologs, kopā ar vairāk nekā 20 palīgiem, to vidū diviem kolēģiem no Austrijas un Vācijas, organizēja ziemeļu gulbju gredzenošanas ekspedīciju Kurzemē. Tās laikā tika apgredzenoti 106 ziemeļu gulbji. Pateicoties šim darbam, Latvija vēl joprojām nav zaudējusi līdera pozīcijas Eiropā apgredzenoto ziemeļu gulbju skaita ziņā.

Agrā pavasara ietekmē šogad gulbju mazuļi pārsteidza ar savu izmēru un vecumu. Tie bija izšķīlušies par divām nedēļām agrāk nekā citus gadus. Tomēr mazuļu skaits perējumos bija ievērojami samazinājies aukstā maija un jūnija ietekmē.

Šādas ekspedīcijas palīdz gulbju gredzenošana pētniekiem izdarīt secinājumus par dažādu faktoru, galvenokārt, mainīgo laika apstākļu, ietekmi uz gulbju paradumiem un izdzīvošanu. Piemēram - iepriekšējo gadu dati ļāvuši secināt, ka pirmajā dzīves gadā bojā aiziet līdz pat 40% no ziemeļu gulbju mazuļiem un, ka lielākā daļa Latvijas ziemeļu gulbju ziemo Vācijā.

Ar prieku arī šogad atbalstījām gulbju izpēti Latvijā!

Dizains: Graphic.lv